Musiikkiterapia on kuntoutus ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä (ääni, rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka) käytetään itseilmaisun ja vuorovaikutuksen välineenä. Tavoitteena on tukea mielen ja kehon toimintakyvyn kehittämistä turvallisessa vuorovaikutussuhteessa asiakaslähtöisesti. Musiikkiterapia on psykoterapian erityissovellus ja se kuuluu luoviin terapioihin. Musiikkiterapia soveltuu kaikenikäisille.

Asiakkaalta ei edellytetä laulu- tai soittotaitoja, kiinnostus musiikkiin riittää. Menetelminä käytetään laulamista, soittamista, kuuntelua, improvisointia, liikettä, tekstien tekoa, rentoutusharjoituksia, sanattoman ilmaisun sanoittamista ja itselle ymmärrettäväksi tekemistä sekä keskustelua turvallisessa vuorovaikutussuhteessa. Asiakas itse päättää, mitä menetelmiä käytetään.

Hyödyt

  • Antaa onnistumisen kokemuksia aktiivisen ja monipuolisen toiminnan kautta
  • Antaa itseluottamusta ja itsetuntoa
  • Rohkaisee itseilmaisuun ja vuorovaikutukseen
  • Tunteiden purkaminen turvallisessa muodossa musiikillisin, äänellisin ja kehollisin keinoin
  • Elämänlaadun, hyvinvoinnin ja jaksamisen edistäminen
  • Myönteisen ja realistisen minäkuvan kehittäminen
  • Omien vahvuuksien ja voimavarojen edistäminen

Musiikkiterapia voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäterapiana. Terapiakerran pituus vaihtelee 45-90 min välillä. Terapia voi olla lyhytkestoinen n. 10-15 krt tai pitkäkestoinen 1-3 vuotta.

Hinnat

Yksilöterapia 60 min    100 €

Yksilöterapia 90 min    120 €

Ryhmäterapia 90 min   50 €/hlö (väh. 3 hlö/ryhmä)

 

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää > Yhteystiedot