Tanssi- ja liiketerapia

Kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa tanssia ja liikettä käytetään ilmaisun ja vuorovaikutuksen välineenä. Se on psykoterapian erityissovellus ja kuuluu luoviin ja toiminnallisiin terapioihin.  Asiakkaalta ei edellytetä liikkeellisiä tai tanssillisia taitoja. Menetelminä kehotietoisuus- ja kehonhahmotusharjoitukset, rentoutus- ja läsnäoloharjoitukset, ohjatut ja improvisoidut liikeharjoitukset, äänen ja liikkeen yhdistäviä harjoituksia, musiikki-, teksti- ja kuvatyöskentely, keskustelu, sanattoman ilmaisun sanoittaminen ja itselle ymmärrettäväksi tekeminen sekä keskustelu turvallisessa vuorovaikutussuhteessa. Terapiakerran pituus vaihtelee 45min-90min välillä. Terapia voi olla lyhytkestoinen n. 10-15 krt tai pitkäkestoinen 1-3 vuotta.

Hyödyt:

 • Tukee itseilmaisua ja vuorovaikutustaitoja
 • Antaa onnistumisen kokemuksia aktiivisen ja monipuolisen toiminnan kautta
 • Antaa itseluottamusta ja itsetuntoa
 • Kehittää elämänlaatua, hyvinvointia ja jaksamista
 • Kehittää myönteistä ja realistista minäkuvaa
 • Otat käyttöösi vahvuuksiasi ja voimavarojasi
 • Kehittää kehon hahmotusta, hallintaa ja motoriikkaa
 • Kehität positiivista suhdetta omaan kehoon ja mieleen
 • Tunteiden purkaminen tapahtuu turvallisessa muodossa kehon liikkeiden ja äänen keinoin
 • Kehittää myönteistä ja realistista kehonkuvaa ja minäkuvaa
 • Tarkkaavaisuuden ja keskittymisen kehittyminen

Hinnat:

Yksilöterapia 60min    100,00e

Yksilöterapia 90min    120,00e

Ryhmäterapia 90min   50,00e/hlö(väh. 3hlö/ryhmä)

 

 

 

paivi.lumiaro@singbody.fi